Veelgestelde vragen

Wat meet deze test?

De test onderzoekt of het voor jouw brein makkelijker is om positieve eigenschappen aan een lichte huidskleur of Nederlandse achtergrond te koppelen dan aan een donkere huidskleur of Marokkaanse achtergrond, en andersom. Het meet dus of je bepaalde associaties makkelijker maakt dan andere, en of je brein voorgeprogrammeerd is om verschil te maken tussen mensen met een andere huidskleur of afkomst.

Door te meten hoe gemakkelijk je deze associaties maakt, kan de test berekenen of mensen met een bepaalde huidskleur of afkomst ‘automatisch’ (en vaak onbewust) positieve of negatieve gedachten bij je oproepen, en hoe sterk dit effect is. Om dat te kunnen doen berekent en vergelijkt de test daarvoor je reactiesnelheid in de twee dubbeltaken (waarin je zowel woorden als namen/foto’s in categorieën moet plaatsen).

De test geeft je op deze manier inzicht in je verborgen voorkeuren en in de beelden die anderen onbewust bij je oproepen. Het wordt dan ook een test van ‘impliciete evaluaties’ genoemd.

Heeft de volgorde invloed?

We zorgen dat de ene helft van de deelnemers eerst de ene combinatie van foto’s/namen en woorden maakt (associatie 1) en daarna de andere combinatie (associatie 2), en vice versa. We wisselen de volgorde dus af. De volgorde heeft maar een kleine invloed.

Voor elke volgorde is een reden te verzinnen waarom het lag aan de volgorde. Bij de ene volgorde is het argument: “ik moest het eerst nog leren, in het tweede blok had ik het pas door”. Bij de andere volgorde wordt vaak het argument gebruikt: “ik had het eerst al op 1 manier aangeleerd, nu moet ik opeens switchen, dat is moeilijk”.

Wat zegt de test precies?

De test wordt veel gebruikt in sociaal psychologisch onderzoek om impliciete associaties te meten, maar de test zegt niet alles. Sociaal psychologen discussiëren volop over wat de uitslag precies zegt, in hoeverre de test meet wat hij zegt te meten, en of mensen hun prestatie op de test wel of niet kunnen beïnvloeden. Onderhuids.nl ziet de test als een interessante manier om inzicht te krijgen in je eigen impliciete associaties en automatische voorkeuren, maar er zijn meer manieren om dit te onderzoeken.

Wat doen jullie met de onderzoeksgegevens?

Na de test word je gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. De antwoorden hierop, samen met de uitslag van de test, worden gebruikt voor statistisch onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden en door onderzoekers aan Universiteit van Amsterdam/ADAPT. Zo kunnen we op grote schaal bekijken of er sprake is van impliciete voorkeuren in Nederland, welke dit mogelijk zijn en hoe deze zich verhouden tot expliciete meningen over dit onderwerp.

Het invullen van deze vragen duurt niet langer dan 1 minuut. Om je eigen testresultaat te kunnen zien, moet je deze vragen beantwoorden. Jouw antwoorden zijn echter anoniem en worden niet aan jou als persoon of aan je IP-adres gekoppeld, dus is je privacy gewaarborgd.